Algemene voorwaarden en huisregels

Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels belangrijk.

De huisregels en algemene voorwaarden gelden per dansjaar en kunt u opvragen bij de docent of terug vinden op de website.


 

HET GEBOUW 


In danszaal De Zandloper te Lierde en danszaal ’t Sportstekske te Ninove vinden onze lessen plaats. Wij huren deze zalen. Laat alles proper achter en maak niets stuk.


 

KIJKEN TIJDENS DE LESSEN 


Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen. Uitzondering is de 1e les waarbij ook de ouder(s) een beeld moeten krijgen van de lessen.

 

VRIENDJES LESSEN

Tijdens de vriendjes lessen mogen de leerlingen een vriend of vriendin meebrengen om hen een dansles te laten ervaren. Deze lessen zullen vooraf worden aangekondigd.  

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 EEN DANSJAAR

Het dansjaar loopt ongeveer gelijk met de lagere school. Dance-experience by LN volgt zoveel mogelijk de schoolvakanties. Hier kan soms iets van afgeweken worden. Dit zal zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt. Een dansjaar bestaat uit een 30 tal lessen. 

LIDGELD

Men betaald 135 euro voor een heel dansjaar of per 10 lessen. Dit komt op 50 euro per 10 lesssenreeks, 3 reeksen per jaar. Dit kan via overschrijving of cash in een gesloten enveloppe.

Ook kan je bij ons per les betalen, 6 euro per les. Dit kan cash in een gesloten enveloppe bezorgen aan de leerkracht.

Verzekering inbegrepen in de prijs. Bij betaling per jaar of bij de eerste 10 lessenreeks, ontvangen de leerlingen een gratis dance-experience by LN T-shirt.

We betalen geen lidgeld terug.


INDELING GROEPEN

De groepen bestaan uit min. 5 en max. 30 leerlingen. Groepen die te klein worden, kunnen eventueel worden samengevoegd. Bij onvoldoende animo voor een bepaalde cursus zal deze worden geannuleerd met teruggave van lesgeld. De indeling van de groepen gebeurt zoveel mogelijk op leeftijd. Dance-experience behoudt het recht om naar eigen inzicht leerlingen door of terug te plaatsen. Er kan niet altijd rekening gehouden worden met het samen plaatsen van vriendjes/vriendinnetjes van verschillende leeftijden, vragen mag natuurlijk altijd.

 

INSCHRIJVING

Inschrijving gebeurt bij het begin van het schooljaar. Wie per semester betaald schrijft zich opnieuw in bij de start van het tweede semester. Tijdens de zomervakantie kunnen de leerlingen zich opnieuw online inschrijven voor het nieuwe dansjaar.

Bij de start van het dansjaar krijgen alle leerlingen een gratis proefles.

 

AFMELDEN / UITVAL LESSEN

Indien een leerling verhinderd is, graag een afmelding via mail danceexperiencebyln@gmail.com of via een bericht. Indien de les onverwacht komt te vervallen zal Dance-experience by LN proberen iedereen tijdig in te lichten via mail.

 

AANSPRAKELIJKHEID 


Dance-experience by LN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen, schade aan derde, of ongevallen /blessures voor en/of na de lessen.

 

PRESENTATIES/ VOORSTELLINGEN 


Wij streven om ieder semester iets te organiseren voor de leerlingen zodat zij hun prestaties aan publiek kunnen tonen. Dit kan per semester verschillen. Van kleine presentaties tot grote voorstellingen. Deze zullen in de loop van het semester aangekondigd worden.


PRIVACY WETGEVING

Bij inschrijving gaat de leerling akkoord met de vernieuwde privacy wetgeving.

Dance-experience by LN mag beeld en fotomateriaal gebruiken als promomateriaal.